منـــــــــــــــــــــــاجات نامه

منـــــــــــــــــــــــاجات
پروردگارا

تو را به مهربانی می شناسمت.

تو را مهربان تر از آنچه مادر بزرگ ها می گویند یافته ام

آیا چنانی که پس از آن که به تو ایمان آوردم

به بزرگیت و کرامت و رحمانیتت امید بسته ام

عذابم کنی؟

یا از خوشی دورم کنی و محرومم سازی؟


پروردگارا

چشم را به دیدار عطوفت و کرامت روشن کن

و روانم را آرام گردان

که با یاد توست که دلها آرام می گیرد


پروردگارا

چشمانی که از شرم گناهان گذشته این چنین بارانی ست

و دستانی که فقط بسوی تو دراز شده

و چهره ای را که در آستانه عظمتت به خاک نهاده شده

را دست خالی و رو سیاه بر نگردان

که تو خالق منی

33.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید