حاجت دارید ؟ بخونید ...

سلام  


چله زیارت عاشورا ، از روز عاشورا تا اربعین " هر روز یکزیارت عاشورا  " بخوانیم   


مطمئن باشیم حاجتمون به اجابت میرسه .       
                                         
                                             التماس دعا


 
 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید