روضه طفل ششماهه

بیاد باب الحوائج ششماهه کربلا ...


حضرت علی اضغر (ع)

===================


اگرچه سینه را غم می خراشد

مرا با حرمله حرفی نباشد ...


اگر چه تا قیامت اشک بارم

ولی تنها سخن با تیر دارم ...


چرا ای تیر بر حنجر نشستی ؟

نشستی از چه رو تا پر نشستی؟!


چرا ای تیر این کار از تو سر زد

که بر جان همه عالم شرر زد ؟؟


جوابی داد و بر درد من افـــــزود ....

بگفتا : " آن گلو ، بوسیدنی بود ..."


/ 0 نظر / 12 بازدید