عزیز پیامبر ، غریب شهر پیامبر

بسم الله الرحمن الرحیم

غریـب مـدینــــــه

غریب تــــر از همــــه

غریبِ خانـــه و شهــــر

سبط اکبر ، فرزند حیــدر

نور چشـــم زهــرای اطهــــر


کیست غریب تر از امام حسن مجتبی علیه السلام ؟

.... در خصوص قبرستـــــــان بقیــــــــــــع

و غریب بودن ائمه چهارگانه مدفون در آن وادی مقدس

بسیار شنیده و فیلمها و عکسهای زیادی دیده بودم،

تصورم بر این بود که قبرستان بقیع خارج از شهر مدینه است،

هرگز گمان نمی کردم بقیــع متصــل به حــــرم

و بارگاه ملکوتی پیامبر (ص) و مسجدالنبی (ص) است ،

و در فاصله چند متری روضه منوره پیامبر(ص)،

عزیزانش اینگونه غریب باشند!

تا اینکه از نـزدیک مظلومیت

و غربت این ائمه گرانقدر را مشاهده کردم

و ضمن زیارت آن بزرگواران بر این مصیبت بسیار گریستم ،

برای شیعه چه مظلومبتی بالاتر از این که

افـرادی را به بهـانه قـرابت با پیامبر (ص)

در کنار ایشان دفـن کنند،

ولی از دفن سبط اکبر و جگرگوشه پیامبر(ص)،

امام حسن مجتبی علیه السلام

در آن مکان مقدس جلوگیری کنند ؟

 شخصیتی که دیده بودند بارها شحص پیامبر (ص)

ایشان را بوسیده و حتی در انظار مردم

ایشان را بر دوش خود سوار می کردند !

***********************

در یکی از کتاب های اهل سنت خواندم که

خلیفه دوم موقع طواف کعبه و لمس حجرالاسود ،

حجر را بوسیده و خطاب به حجر گفته است :  

« ... می دانم که نفع و ضرری برای من نداری،

ولی چون دیده ام که رسول الله (ص)

تو را بوسیده است من هم تو را می بوسم ! »

خارج از بحث استنباط عدم اعتقاد راسخ او به کعبه و خدای کعبه، 

از این جمله، این سئوال مطرح میشود :  

آیا آن قوم حجر بوسیدن پیامبر(ص) را دیده بودند

ولی بوسیدن نـــــــــــوه ها ی عزیزشـــــان را ندیده بودند؟

####################################

نقل شده یکی از همسران امام حسین علیه السلام ( رباب )

بعد از شهادت ایشان تا پایان عمر در سایه ننشست ،

و هرگاه به ایشان توصیه میشد که در آفتاب داغ ننشیند

و به سایه بیاید می گفت :

بدن مولایم حسین بعد از شهادت و تکه تکه شدن زیر سم اسبان ،

تا سه روز زیر آفتــــاب داغ کربـــلا بوده ،

من چگونه آن را فراموش کنم و در سایه بنشینم !!!

امّا مظلومیت امام حسن علیه السلام تا این حد است که 

ایشان حتی در خانه خودشان هم امنیت نداشتند !

و عاقبت توسط همسر خود به شهادت رسیدند !!!

و اینک نیز حتی قبرشان هم مورد اهانت وهابی ها قرار گرفته

و گنبد و بارگاهشان تخریب گردید

/ 0 نظر / 14 بازدید