شهید

 

 

من خجالت می کشم


دستی کشم 

 

 

 

بر خاکی نام  شهید

 

که نماند از آن همه ایثار ها ، ردی به جای ..

 

 

 

 

ای عزیز و ای برادر

 

کوله ام پر گشته از یاد آوری ها

 

 

 

 

از مرام و شورتان

 

پر ز اشک و پر زحسرت

 

پر ز حیف و پر دریغ ..

 


 

عشق باران میکنم هردم

 

 

قلوب پاکتان

 

 

 

ای زلال چشم هاتان آسمان معرفت

 

ای سترگ گام هاتان با جوانمردی عجین

 

 

 

 

کاش لختی

 

 

کاش لختی

 

 

 

 

از مرام و شور و ایمان

 

از سلوک و عشق تان

 

 

 

 

می پراکندید بر ما

 

جرعه ای از چشم تان

 

 

 

 

تا که از خواب گران بیرون شویم

 

عاشق و دلداده و مجنون شویم

 

از تفرعن از تکبر

 

خالی و از آسمان دیده هاتان پر شویم

 

 

 

 

 

ردتان را با مرام و خصلت مردانه تان

 

پر ز باران پر ز شور

 

پر ز فکر و عاطفه

 

راهی شوق شهیدان

 

راهی معنای انسان

 

راهی دریا شویم..

 

 

/ 4 نظر / 28 بازدید