حماسه 9 دی

مردم ایران غیرت دارند...
به خاکشان...
تاریخ شان...
انقلابشان...
رهبرشان...
امام حسین شان...
مردم ایران بصیرت دارند...

وای بر روزی که پا گذاشته شود بر غیرت مردم ایران...
امتحانش آسان است...
می شود 22 بهمن...
می شود 9 دی...
/ 0 نظر / 10 بازدید