به خویشم وا مگذار

هنوز بر سر بام تو جا نکرده دلم

هنوز درد دلم را دوا نکرده دلم

هنوز از دل خسته نیامده آهی

خراب، عالم امکان چرا نکرده دلم

ز سوی غیب نشسته‌است دست بر سینه

وگرنه صبر بر این ماجرا نکرده دلم

قرار بود دلم را حرم نگه داری

یقین که با دل‌تان خوب تا نکرده دلم

ببین دوباره دلم بین جلوه‌ها گم شد

ولی هنوز دلت را رها نکرده دلم

چه درس‌ها که ز یک کربلا به من دادی

و حق لطف شما را ادا نکرده دلم

جواب این‌که ز عشقش چراا ندادی جان؟

به عاشقیش هنوز ادعا نکرده دلم

مرا که سخت فقیرم، به خویش وا مگذار

هراس دارم از این‌که خدا نکرده دلم...

به دست دشمنتان باز بی‌وفا گردد

و حق گواست چه شب‌ها صدا نکرده دلم...

که از حریم شمایم خدا جدا نکند

و از خدای جز این‌ام دعا نکرده دلم

اگرچه کرببلا رفته‌ام ولی جایی

چو صحن قدس هنوزم صفا نکرده دلم

/ 0 نظر / 16 بازدید