ولایت پذیری

روحیه ولایت نداشتن گمراهی است

حالا ولی هر کسی که باشد

کروهی تن به ولایت رسول الله ندادند و بر کفر ماندند

گروهی از علی روی گرداندند و رذالت معاویه را پذیرفتند ...

گروهی طنین رهایی بخش حسن را پشت گوش انداختند و سایه شوم امویان بر آنان مسلط شد

گروهی فریاد استغاثه حسین را ناشنیده انگاشتد و ننگ یزیدی بودن را تحمل کردند

امروز تو هم اگر ولایت پذیر نیستی از همین جماعتی . فقط با چند قرن تاخیر

اگر با خامنه ای نیستی ، بنگر ولی تو کیست .... !!!

قول میدهم امام زمان هم که بیاید " تنهایش می گذاری "

هیچ معجزه ای رخ نمیدهد که تو برگردی ...


این را تاریخ در گوشم گفت . سخن تاریخ است . با زبان عبرت ...


 
/ 0 نظر / 10 بازدید