تسلیت

امام جواد (ع) فرمودند :
مومن به سه خصلت نیاز دارد :
توفیق الـــــــــــــــــــــــــــــهی
و موعظه کننده درونی ( وجدان )
و نصیــــــــــــــــــــــــــحت پذیری

=========
شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام

و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت و شما دوستان خوب


تسلیت عرض می نمایم.
=============
سلام به رخ انــــــور امام جـــــــــواد
درود ما به تن اطهر امام جــــــــــواد

غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود
کسی به وادی غم یاور امام جواد ...


/ 0 نظر / 10 بازدید