باز این چه شورش است ؟!!!

باز این چه شورش است ... !!!

 

و چه غمگین روزی است

آن زمان کز غم تو

سنگ هم می گرید.

ظهر گرم صحرا،

آخرین سجده ی تو،

و نمازی بر عشق،

زیر باران جاودانه ی مرگ.

لحظه های پر درد،رفتن تک تک یاران خدا،

و تو آخر بودی،

آخرین زمزمه ها

پیش صدها کافر

بانگ "هل من ناصر"

و نمازی دیگر:

«رقص صدها شمشیر،

پایکوبی صدها نیزه،

زخم های گل سرخ،

آخرین ضربه ی شمشیر بر پیکر حق»

و غروبی مبهم،

و سکوتی غمگین،

ناله ی سرد زمان:

«باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟؟؟»

تقدیم به ساحت مقدس امام حسین(ع) و یارانش

/ 0 نظر / 11 بازدید