عید بر مسلمین مبارک باد

چون محمد در ستایش باخدا

روزها می رفت در غار حرا


اوچنان تکریم میکرد روبه او

باخدای خویش میکرد گفتگو


از قضا روزی صدا یی ناگهان

گفت محمدآنچه میگویم بخوان


ای رسول تبلیغ را آغاز کن

درب کعبه را دوباره باز کن


خانه ی کعبه ز بتها پاک کن

با گلاب هم کعبه را مسواک کن


پس رسول درسر زمین مشرکین

دعوت خویش رانهانی کردبه دین


اولین مردی که گردید متقی

آن کسی نیست جز مولایم علی


اولین بانو در این دین مبین

بی بی عالم ام المومنین


پس رسول فرمان داد بربرده ها

برده داری نیست در آیین ما


برده ها خشنود و شورش کرده اند

بهر آزادی کوشش کرده اند


هرکدام با رنج و سختی وملال

اولین آزاده ی ما هست بلال


عیدبزرگ مبعث مبارک

/ 0 نظر / 56 بازدید