عشق به ولایت

با جمعی از فرماندهان رفته بودیم خدمت مقام معظم رهبری


تا سخنرانی آقا آغاز شد ، دیدم شهید صیاد شیرازی شروع کرد


به نوشتن


ریز به ریز نکات سخنرانی آقا رو می نوشت


بهش گفتم: آقای صیاد! این سخنرانی چندین بار از اخبار


و تلویزیون پخش میشه


بذار تو خونه بنویس ، چرا اینجا می نویسی؟


شهید صیاد برگشت و گفت:


می نویسم به خاطر اینکه به محض خروج از این مجلس امر


ولی و مولایم را اجرا کنم


شادی روح شهدای اسلام صلوات


/ 0 نظر / 9 بازدید